Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Shenjat dhe simptomat

 

Është e mundshme të keni rrjedhje-defekt në rrjetin e ujësjellësit nëse:

  • Dëgjoni tingull të vazhdueshëm të ujit (si kazan tualeti i cili mbushet) kur asgjë nuk është e kyçur.
  • Gjendja e ujëmatësit tuaj ndryshon madje edhe kur aspak nuk shfrytëzoni ujë.
  • Fatura e juaj e ujit është rritur në periudhë prej disa javëve apo muajve. (Bëni krahasimin a faturave tuaja nga muaji në muaj.)
  • Në muret apo dyshemetë e banesës/shtëpisë apo zyrës tuaj vëreni vende me ujë, sfungjerore apo të lagështa edhe krahas asaj që e dini se asgjë nuk është derdhur.
  • Mund të vëreni vende të lagështa në dysheme apo në muret ku ndodhet instalimi i brendshëm i ujësjellësit.
  • Në themelet e ndërtesës tuaj ka plasaritje ose të çara, vegjetacioni rritet në mënyrë të pabarabartë ose toka lëvizë pa ndonjë arsye të dukshme.

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE