Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Shërbimet tona

admin

AKVASEIV QASJE

në zvogëlimin e ujit jofitimprurës ( NRW )

tablet

LOCIMI

i defektit në instalimet

plane

ANALIZA

e konsumit të ujit

flag

BILANCI

i konsumit të ujit sipas IWA

flag

PËRCAKTIMI I

trasesë së instalimit dhe locimi i pjesëve nga materiali feromagnetik

flag

MONITORIMI

permanent i konsumit nga larg

flag

MATJA

e rrjedhjes dhe shtypjes

flag

MENAXHIM

i shtypjes

flag

PAJISJE

për kursimin e ujit

flag

DIZAJNI DHE EVOLUIMI

i zonave të konsumit (district meter area-DMA)

flag

TRAJNIMI

dhe transferi i teknologjisë

flag

TEST

në hapa

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE