Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Pajisje për kursimin e ujit

Aquasave është zgjedhja juaj e parë për të reduktuar konsumin e ujit joracional në kopshtet për fëmije / shkollat ​​/ universitetet, spitalet,institucionet  shtetërore dhe komunale, ndërtesa ushtarake, qendra tregtare, ndërtesa industriale dhe tregtare, ndërtesa banimi, shtëpi individuale dhe apartamente.Ne ofrojmë zgjidhje për rregullimin e konsumit dhe kursimit të ujit në toalete publike dhe private, banjat dhe kuzhina (çeshma,pisoare, wc kazane). Programet për kursim e konsumit aktual të ujit në të njëjtën kohë kanë mundësi të parandalojnë rrjedhjet e padëshiruar e çezmat dhe kazanat.

Duke instaluar pajisjeve nga programi Aqvasave, çeshmat tuaja ekzistuese dhe wc kazanat do ti transferoni në pajisjet më të mira për kursimin e ujit prej 48% deri 84%.

 Lloji 1: Çeshmat (hapja dhe mbyllja me shtypje)

Parandaloni transmetimin e sëmundjeve dhe të baktereve në këtë mënyrë duke mos prekur dorezën
e çeshmës.  Hapjes dhe mbylljes do të bëni me shtytje e pajisjes së kursimit të ujit.

 

  

 

 • Hapja dhe mbyllja e çeshmës me një prekje
 • Kursim i ujit prej 48% deri 84%
 • Të përshtatshme për çdo apartament / shtëpi (banjo / kuzhine), zyra
 • Parandalon transmetimin e baktereve në këtë mënyrë që nuk duhet të veprojë me dorezën e çeshmës

Lloji 2: Çeshmat (mbyllje automatike)

  

 • Mbyllja Automatik
 • Setup Kohore (2-10 sec)
 • Kursim i ujit prej 48% deri 84%
 • Mundësi për mbrojtje nga vjedhjet
 • Të përshtatshme për institucionet publike, spitale, restorante, fabrika
 • Parandalon transmetimin e bakterave

Çeshmat e një kontakt

    

 • Higjienike
 • Kursim i ujit
 • Pa furnizim me energji elektrike
 • Lirë
 • Përherë
 • Montazh i tjeshtë
 • Më pak yndyrë
 • Pa mirëmbajtje
 • Anti-Virus

WC Kazana

  

Përdorimi i pajisjeve për ruajtje e ujit në kazanave, janë të instaluar në armaturën ekzistuese, e ulën konsumin e ujit deri 50%. Sasia e ujit është e rregulluar në kohën e shtypur e  dorezën / button. Përveç kësaj, pajisja parandalon ngjitja e armaturës/ noton dhe kullimin e ujit vazhdueshme.

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE