Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Aquasave qasje në zvogëlimin e ujit jofitimprurës (NRW)

Aquasave ofron një diapazon të shërbimeve për ndërmarrjet e ujësjellësit komunale për të optimizuar menaxhimin dhe funksionimin e sistemeve publike për prodhimin dhe distribuimin e ujit.Konkretisht, kompania është e specializuar në fushën e menaxhimit të ujit  pa të ardhura në të gjitha aspektet, me mundësinë për të mbuluar humbjet e ujit reale (teknike) dhe dukshme (komerciale).Drejtorët në komunat dhe ndërmarrjet komunale mund ta kanë besimin e plotë në Aqvasave, për shkak të aftësisë të dëshmuar në këtë fushë në kuadër të të gjitha fazat e ciklit të projektit - nga studimi, analizimi, dizajni, zhvillimi deri te planifikimi dhe zbatimi.

Projekte që zbatohen Aquasave zakonisht përbëhet nga të gjithë ose disa nga shërbimet e mëposhtme,  dhe shërbime shtesë që mund të kërkohen për projekte të veçanta:

Qasje e Aqasave për uljen e humbëjeve të ujit

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE