Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Fakte për rrjedhjen e ujit

 

 

 

 

  • Çezma e cila lëshon një pikë ujë në sekondë shpenzon më shumë se 25 litra ujë në ditë! Ato janë mbi 9 000 litra në vit.
  • Kazani i tualetit i cili lëshon mund të harxhojë 340687 litra ujë për 30 ditë.
  • Nëpër vrimën prej 3 mm në gyp prej metali, nën presion prej 2,75 bar, rrjedhin 9463 litra ujë për 24 orë.
  • Defekti me madhësi prej 6,35 mm (1/4“) gjatë presionit prej 3 bar shpenzon 38 м3 në ditë | 1140 м3 në muaj

 

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE