Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

“Ulja e ujit pa të ardhura në Evropën Juglindore”

Aquasave SHPK - Konsulent rajonal në proektin “Ulja e ujit pa të ardhura në Evropën Juglindore”


Aquasave SHPK Shkup, në muajin qershor, 2015 është i zgjedhur si një konsulent rajonal për Maqedoni dhe Kosovë në kuadër të projektit "Ulja e ujit pa të ardhura në Evropën Juglindore", implementuar nga GIZ dhe Aquasan (BH),përmes Fondit Rajonal të Hapur për modernizimin e shërbimeve komunale në Evropën Juglindore.
Në këtë projekt marrin pjesë  9 kompani nga Maqedonia, Kosova dhe Bosnja e Hercegovina:

Maqedoni: NP "Solidarnost" Vinica, NPK "Komunalec" -Gevgelia NP "Vodovod" -Koçani

Kosova: RVP "Prishtina" -Podujevo, RVP "Prishtina" -Drenas, RVP "Prishtina" -Lipjan

Bosnja dhe Hercegovina: Vik Velika Kladusa, NPK "6 mars" -Gorazhde, NK "Hidraulik" SH.A lindje të Sarajevës
Trajnimin në përgjithësi e realizon një firmë konsultimi SETEC Engineering GmbH nga Klagenfurt, Austri, dhe si ekspertë rajonal për uljen e ujit pa të ardhura janë Z. Bojan Ristovski (Aqvasave SHPK) dhe Z. Sead Badnjevikj (Arcoing Ltd Sarajevo).


Në kuadër të projektit, deri tani kemi realizuar dy trajnimi në Shkup, Maqedoni (17-19.06.2015) dhe Klagenfurt, Austri (03-06.08.2015) që janë për personelin teknik të ndërmarrjeve si pjesë e paketës së punës për të forcuar kapaciteti i ndërmarrjeve të ujësjellësit dhe një trajnim një-ditor në Klagenfurt, Austri (06-07.08.2015) projektuar për stafin e lartë të menaxhimit të ndërmarrjeve komunale dhe komunat.
Vijon përzgjedhje e një kompanie nga çdo vend ku, përmes investimet të caktuar në pajisje, do ta implementohet në pilot-DMA, pjesën e madhe të njohurive që janë fituara në këto trajnime.

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE