Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Fatura të larta për ujë?

Është e mundur të keni defekt në instalimin e ujit! Rrjedhja e pazbuluar e instalimit të ujësjellësit mund t’i kushtojë konsumatorit mijëra denarë, ndërsa uji i pashfrytëzuar humbet në tokë.

Ne garantojmë se do ta zbulojmë shkakun për faturën tuaj të lartë për ujë; në të kundërt, nuk do t’u marrim asnjë denar, pavarësisht se sa gjatë kemi qenë të pranishëm në pronën tuaj. Ne jemi të specializuar për të lokalizuar rrjedhjet nëntokësore të ujit dhe në aktivitetin tonë të përditshëm intervenojmë në situata të faturave të rritura për ujë. Mos u brengosni më për faturën tuaj të lartë për ujë dhe paraqituni tek ne sot!

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE